എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി – സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology – Scopes/Jobs in Malayalam b tech food technology

by alsaCEMusicfor more info and admissions contact at 9544090508

Feel free to ask questions.
Comment below for other courses videos.

LIKE if you like the video.
DISLIKE if you don’t like the video.
SHARE if it is useful.
SUBSCRIBE for similar content. .

Images related to the topic b tech food technology

എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി - സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology - Scopes/Jobs in Malayalam

എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി – സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology – Scopes/Jobs in Malayalam

Search related to the topic എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി – സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology – Scopes/Jobs in Malayalam

#എനതണ #ഫഡ #ടകനളജ #സദധയതകൾ #BTech #Food #Technology #ScopesJobs #Malayalam
എന്താണ് ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി – സാദ്ധ്യതകൾ || B.Tech Food Technology – Scopes/Jobs in Malayalam
b tech food technology
You can see more ways to make money here: see more here
You can see more ways to make money here: see more here

Related Posts

39 comments

football updates 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Mg University nadathunna Pg diploma in food processing and quality assurance course nallathano? Job opportunities undo

Reply
Shabna Saleem 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Civil engineering kallum food tech Padikan simple anno broo

Reply
Arya Pooja 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Enik 8116 rank und btech food technology kittumo

Reply
Aaliya Najim 29/12/2021 - 3:24 Chiều

B.tech Food technology offered by

1. COLLEGE OF FOOD TECHNOLOGY, THRISSUR (kerala Veterinary and Animal Sciences University)- GOVT.
2. KELAPPAJI COLLEGE OF AGRICULTURE ENGINEERING ND TECHNOLOGY,THAVANUR MALAPPURAM (Kerala agriculture University)-GOVT.
3. TKMIT, KOLLAM (KTU)
4. SAINTGITS COLLEGE OF ENGINEERING, KOTTAYAM (KTU)
5. AMAL JYOTHI COLLEGE OF ENGINEERING, KOTTAYAYAM (KTU)
6. KERALA UNIVERSITY OF FISHERIES AND OCEAN SCIENCES -GOVT.

Reply
Sandra 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Did after b tech computer engineer can i go for artifical intelligence…what's opinion

Reply
Sandra 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Njn biomaths eniku nthavim naalu btech cse or food tech….keralathilum m tech food tech collegesella

Reply
Sandra 29/12/2021 - 3:24 Chiều

ethuaano computer enginerring aano keralathilu kudaalu scope

Reply
SIDHUZ FIRE* 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Salary ethra varum

Reply
sᴏᴏʀᴀᴊ 29/12/2021 - 3:24 Chiều

BTECH FOOD TECHNOLOGY ANNO BSC FOOD TECHNOLOGY ANNO NALLATH …. KUDUTHAL SCOPE ETHIN ANN PLEASE REPLY AKHIL ANNAN

Reply
Bevin 007 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Btech food technology or Bsc food technology.. Which is more scope

Reply
Adarsh Manoj 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Keralathil ethokke college und

Reply
Abhirami K S 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Btech food technology kazhinjitu MBA edukkan kazhiyumo???
Pls reply

Reply
AKHIL NASEEM 29/12/2021 - 3:24 Chiều

for more info and admissions contact at 9544090508

Reply
Shibila Aboobacker 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Genetic engineeringine Patti Oru video cheyyaamo

Reply
Anything Everything 29/12/2021 - 3:24 Chiều

neruroscience detailed video cheyyamo

Reply
Sreekutty Nc 29/12/2021 - 3:24 Chiều

സോഷ്യോളജി ക്കാർക്ക് പറ്റുമോ.

Reply
Shravan MS 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Bro, plus 2 computer science padichavarkku patto

Reply
Sharafudheen K 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Job kittunnath University or college depend cheythirikkum , Verde food Technology padichit no use. Nalla University choose cheyyuu..

Reply
Jisha Shinil 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Btech food technology nte admission ne thanne aayitt entrance exam undo… I mean oro institute leke

Reply
nasla sharin 29/12/2021 - 3:24 Chiều

👍👍

Reply
Nived P 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Bro iccs കോളേജിൽ പുതിയതായി തൊടങ്ങി എന്നറിയുന്നു.. അതിനെ കുറിച്ച പറയാമോ

Reply
AMAYA P 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Chetta….keam rank 2636 aanu govt collage kittuoo

Reply
Pramod Tg 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Btech food technology and btech food engineering and technology difference enthanu

Reply
Soumya Purushothaman 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Rank for btech food tech?

Reply
Aniz 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Bro, can u do a video on Applied electronics and instrumentation.

Reply
Ancy Nazeem 29/12/2021 - 3:24 Chiều

after bsc biochemistry can i do pg or diploma in food technology

Reply
Beena T 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Sir you explained well. I am searching for this course and I got it . Now my doubts are almost clear. Can you suggest me best college in kerala for this course ?

Reply
Anandhu Biju 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Msc food science and technology nekurichu onnu parayuvo

Reply
Kiran kumar K 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Bro kerala govt നാലുകോളേജ് മാത്രമേ ullu

Reply
Kiran kumar K 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Bro njan keam ezhuthi plustwo mark nokkuvoo

Reply
Kiran kumar K 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Bro whatsup no plz

Reply
Seema Rajesh 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Ee course kazhinjaal joli kittan scope indo???

Reply
Saikrishnan Vp 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Mtech Food Technology undo….?
Plz Reply

Reply
Swapna Mv 29/12/2021 - 3:24 Chiều

Keam nan apply chrytilla sir

Reply
FARHA E K 29/12/2021 - 3:25 Chiều

About geology pls

Reply
FARHA E K 29/12/2021 - 3:25 Chiều

Keam nu ethra venam rank

Reply
Mohamed Yaseen 29/12/2021 - 3:25 Chiều

Chetta bsc food technology nalathanno

Reply
Nuzrin Sherief 29/12/2021 - 3:25 Chiều

Well explained 👏

Reply
Karuna Devi 29/12/2021 - 3:25 Chiều

Ethra percentage mark venam……plz reply

Reply

Leave a Comment